Voorwaarden

Authentiek Albanië Reizen houdt zich aan de in de reiswereld algemeen geldende regels.
Dit zorgt ervoor dat men bijvoorbeeld bij het betalen, annuleren of wijzigen van een reis nooit met onredelijke bepalingen wordt geconfronteerd.

PROCEDURE TOTSTANDKOMING REIS:

Na ontvangst van het contactformulier en eventueel nader contact over concretisering van reis krijgt U per e-mail een programmavoorstel voor de reis met een overzicht van de totale kosten.
Indien U instemt met dit programma en de vermelde reissom, stuurt U dan zo spoedig mogelijk per post een ondertekende print van het programmavoorstel retour. Tegelijk maakt u een aanbetaling over van 25% van de totale reissom.
Na de aanbetaling ontvangt U een definitieve schriftelijke bevestiging dat de reis geboekt is. Het restant van de reissom maakt U uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek over. Bij in gebreke blijven gelden de annuleringsregels zoals hieronder vermeld onder de kop Annulering. Lunch-, diner- en overige kosten zijn niet opgenomen in de vermelde reissom en komen voor eigen rekening, tenzij in overleg nader overeengekomen en expliciet schriftelijk vastgelegd.

REISBESCHEIDEN:

De noodzakelijke reisbescheiden ontvangt U zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 dagen voor vertrekdatum.

WIJZIGINGEN:

Tot 28 dagen voor vertrekdatum kunnen wijzigingen in het programma worden doorgevoerd. Authentiek Albanië Reizen zorgt dan voor een nieuw overzicht van de reissom. De gewijzigde reissom wordt na ontvangst van het overzicht en na akkoordbevinding per ommegaande door de reiziger voldaan, onder aftrek van door de reiziger al betaalde gelden.

ANNULERING:

Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) voor de dag van aankomst is 30% van de reissom verschuldigd.
Bij annulering van de 42ste - 28ste dag (inclusief) voor de dag van aankomst is 60% van de reissom verschuldigd.
Bij annulering van de 28ste dag (inclusief) voor de dag van aankomst is 90% van de reissom verschuldigd.